سرویس ها

اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5 افزایش فالوور توضیحات 46,000  تومان 100000/100 فعال
6 افزایش لایک توضیحات 8,000  تومان 300000/1000 فعال
8 افزایش ویو (بازدید) پست توضیحات 7,000  تومان 100000000/1000 فعال
10 افزایش ویو استوری توضیحات 20,000  تومان 50000/1000 فعال
9 افزایش Share توضیحات 39,000  تومان 1000000/1000 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد